“ We Make Your HOLIDAY WOW ! ”
  • China
  • ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ดอกแก้ว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ดอกแก้ว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)

รหัสสินค้า: WOWH192743
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ดอกแก้ว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)

  • ทัวร์จีน ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ หุบเขามังกรเหลือง ชม 2 โชว์ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
  • เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่ขายออฟชั่น ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์หวงหลง ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ทิเบต ถนนโบราณจินหลี่
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ. สมุนไพรจีน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 26,999 31,499 แสดง - รับจอง 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ดอกแก้ว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)
ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ดอกแก้ว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)
ราคาเริ่มต้น 26,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน