“ We Make Your HOLIDAY WOW ! ”
  • Russia
  • รัสเซีย วลาดิวอสต็อก-คัมชัตก้า 8 วัน 6 คืน

รัสเซีย วลาดิวอสต็อก-คัมชัตก้า 8 วัน 6 คืน

รหัสสินค้า: WOWH191392
รัสเซีย วลาดิวอสต็อก-คัมชัตก้า 8 วัน 6 คืน

  • ชมเมืองวลาดิวอสต็อก คัมวัตก้า นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมปล่องภูเขาไฟ ดูหมีสีน้ำตาล หุบเขาแห่นน้ำพุร้อนไกเซอร์ นั่งเรือชมอ่าวอวัคชา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล Oceanarium
  • จัตุรัสกลางเมือง ห้างกุม GUM Department Store สถานีรถไฟเมืองวลาดิวอสต็อก ทะเลสาบคุริล
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
27 ก.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 178,500 180,000 แสดง - รับจอง 10

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

รัสเซีย วลาดิวอสต็อก-คัมชัตก้า 8 วัน 6 คืน
รัสเซีย วลาดิวอสต็อก-คัมชัตก้า 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 178,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน