“ We Make Your HOLIDAY WOW ! ”

Myanmar 15 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

MDL 3 DAYS 2 NIGHTS (PG) DEC 18 - MAR 19

ทัวร์โค๊ด WOWH181627
มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน สะพานไม้อูเป่ง วัดมหากันดายงค์ หอคอยเมืองอังวะ เมืองสกายน์ วัดเจดีย์นมสาว ภูเขาสกายน์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

(MDL-MM01-PG) MDL 3 DAYS 2 NIGHTS (PG) APR-DEC 19

ทัวร์โค๊ด WOWH191211
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

(MDL-RM01-PG) MANDALAY-BAGAN 3 DAYS 2 NIGHTS (PG)

ทัวร์โค๊ด WOWH190308
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

(RGN-HL04-UB) HELLO MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS (UB)

ทัวร์โค๊ด WOWH191554
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Myanmar National Airlines
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,500 บ.