“ We Make Your HOLIDAY WOW ! ”

China 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ดอกแก้ว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)

ทัวร์โค๊ด WOWH192743
ทัวร์จีน ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง หรือ หุบเขามังกรเหลือง ชม 2 โชว์ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ. สมุนไพรจีน
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่ขายออฟชั่น ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์หวงหลง ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ทิเบต ถนนโบราณจินหลี่
4 ดาว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63
 Air China
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.