“ We Make Your HOLIDAY WOW ! ”

Belgium 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก สี่ดินแดนแห่งรัก]

ทัวร์โค๊ด WOWH192631
ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และหมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก "จัตุรัสกรองด์ ปลาซ"
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 52,999 บ.